- الزام به روز رسانی اطلاعات عضویت اشخاص حقیقی / حقوقی به هنگام دریافت کد ملی محصولات ...

با ابلاغ جدید مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، الزام به روز رسانی اطلاعات اشخاص حقیقی / حقوقی به هنگام دریافت کد ملی محصولات طی نامه شماره 2/451867/6139 مورخ 96/06/05 به کلیه نمایندگی های سراسر کشور تاکید گردید. لازم به ذکر است که: نظر به اهميت تكميل اطلاعات عضويت آن شركت محترم در پرتال ايران كد و الزام مركز ملي مبني بر عدم ارائه خدمات و صدور كدملي تا زمان انجام ويرايش، خواهشمند است در صورت دارا بودن تغييرات ذيل با مراجعه به سايت irancode.ir در قسمت اطلاعات عضويت مدارك مربوطه را الصاق و اطلاعات خود را به روز رساني نماييد. الف - تغيير اطلاعات حقوقي شركت شامل: 1. نام شركت 2. مديرعامل 3. نوع شركت (سهامي خاص/سهامي عام/مسئوليت محدود) 4. نوع فعاليت (توليدي/بازرگاني/هردو) 5. آدرس (تغيير شهر كه منجر به تغيير شماره ثبت شده باشد) (در كليه موارد فوق درج تصوير روزنامه رسمي آگهي الزامي ميباشد. در صورت دارا بودن چند روزنامه تغيير، خواهشمند است كليه موارد در يك فولدر زيپ شده قرار گرفته و در قسمت مربوطه الصاق گردد) ب- تغيير آدرس محل فعاليت (دفتر مركزي/دفتر فروش/كارخانه) شامل: 1. آدرس پستي 2. شماره تلفن ثابت 3. شماره تلفن همراه 4. كدپستي 5. آدرس ايميل 6. آدرس سايت ج- بروز رساني اطلاعات رابط پيگيري شامل 1. نام و نام خانوادگي 2. سمت 3. آدرس ايميل 4. شماره تلفن ثابت 5. شماره تلفن همراه د- تكميل تاريخچه (حداقل سه سطر از فعاليت هاي شركت و اهداف ايشان در آينده به صورت فارسي و انگليسي) ه -تكميل زمينه فعاليت (حداكثر يك خط از عناوين فعاليت هاي شركت به طور مثال واردات و توليد مواد غذايي) ي- تغيير و يا تمديد مجوز فعاليت شركت 1. توليدي (الصاق يكي از مجوزهاي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت معدن تجارت/ وزارت بهداشت/ جهاد كشاورزي ، پروانه كسب ، جواز تاسيس، ثبت نام تجارتي و ...) 2. بازرگاني (الصاق كارت بازرگاني با نام شخص حقوقي و يا حقيقي ثبت نام شده در نظام ايران كد، داراي اعتبار ) 3. هر دو (الصاق دو مجوز يكي مربوط به توليد و ديگري بازرگاني)
سیستم درج دیدگاه قدرت گرفته از Disqus